Tuyên truyền lưu động tại xã Mỹ Phương

Dự kiến ngày 15/06/2023 Trung tâm Văn hoá và Xúc tiến du lịch tỉnh Bắc Kạn Tố chức tuyên truyền lưu động tại xã Mỹ Phương,kính mời bà con nhân dân đến xem, cổ vũ.08. CV ĐƯA TT VỀ CS BA BỂ T 6 08. CV ĐƯA TT VỀ CS BA BỂ T 6

Bài trướcHĐND XÃ MỸ PHƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6
Bài tiếp theoThông báo Sự kiện quảng bá, tiêu thụ Bí xanh thơm Ba Bể và du lịch Hồ Ba Bể năm 2023