HĐND XÃ MỸ PHƯƠNG TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 6

Sáng ngày 31/5, HĐND xã Mỹ Phương khóa XX, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 6 ( kỳ họp thường lệ). Tham dự kỳ họp có bà Nguyễn Thị Nga, huyện ủy viên, Phó chủ tịch MTTQ huyện đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã tham dự.; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng uỷ, TT HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, công an xã. Đại biểu các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn xã; đại biểu đại diện trạm y tế xã, các trưởng thôn trên địa bàn xã cùng các đại biểu HĐND xã khoá XX nhiệm kỳ 2021-2026.
Tại kỳ họp các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND xã trình bày các báo cáo: Báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng 5 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 7 tháng cuối năm; báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2022; thông báo của UBMTTQ về tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ sáu HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban kinh tế xã hội HĐND xã; báo cáo thẩm tra của ban Pháp chế HĐND xã; Đồng thời các đại biểu đã nghe các báo cáo Thường trực hội đồng nhân dân: Và các báo cáo tờ trình quan trọng khác.
Trong 6 tháng đầu năm 2023 tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương mặc dù gặp những khó khăn nhất định. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ và nhân dân trong toàn xã. Sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy, sự quản lý điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của chính quyền địa phương; Trong 17 chỉ tiêu mà NQ Đảng uỷ đề ra năm 2023 có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giáo dục – đào tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến rõ nét. Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường lớp tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa; Chú trọng chất lượng dạy học theo hướng nâng cao đạo đức, giá trị và kỹ năng sống cho học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tích cực phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong học đường. Công tác phổ cập giáo dục tiếp tục đạt được kết quả tích cực.. Trách nhiệm của đại biểu và thường trực HĐND xã ngày càng thể hiện rõ vai trò, vị trí và chức năng của người đại biểu nhân dân, nhất là thẩm tra các văn bản của UBND xã trình trước kỳ họp.
Kỳ họp đã thảo luận sổi nổi và thống nhất Thông qua 05 Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân xã, gồm:
(1) Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và quỹ tài chính khác năm 2022.
(2) Nghị quyết về việc phê chuẩn chi dự phòng ngân sách xã năm 2023.
(3) Nghị quyết phê chuẩn nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng xã Mỹ Phương, huyện Ba Bể giai đoạn 2021-2030.
(4) Nghị quyết phê chuẩn chương trình giám sát năm 2023 của HĐND xã
(5) Nghị quyết kỳ họp thứ sáu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026.
Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ 6 HĐND xã Mỹ Phương khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp.

Bài trướcĐể góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp đến cơ quan nhà nước giải quyết TTHC, UBND xã Mỹ Phương theo sự chỉ đạo của cấp trên tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn xã 9 nội dung cơ bản về CCHC.
Bài tiếp theoTuyên truyền lưu động tại xã Mỹ Phương