Thông báo Sự kiện quảng bá, tiêu thụ Bí xanh thơm Ba Bể và du lịch Hồ Ba Bể năm 2023

TCBC hoạt động quảng bá, tiêu thụ bí xanh thơm BB

Bài trướcTuyên truyền lưu động tại xã Mỹ Phương
Bài tiếp theoPhát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trong xây dựng nông thôn mới