UBND xã Công khai ngân sách quý II, 6 tháng đầu năm

QĐ công khai 6 tháng đầu năm (1)Biểu số 115 Ước thực hiện chi ngân sách xã quý 2 Biểu số 113 Cân đối ngân sách xã quý II QĐ công khai Quý 2 (1)

Bài trướcĐU- HĐND- UBND- UBMTTQ xã Mỹ Phương tổ chức tọa đàm kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ
Bài tiếp theoBản tin cải cách hành chính của chính phủ