SỔ TAY HƯỚNG DẪN TUÂN THỦ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VÀ TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ

2024. Sổ tay HD tuân thủ và tăng cường BĐATHTTT theo cấp độ-ver1.0

Bài trướcHội cựu chiến binh tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024
Bài tiếp theoBản tin cải cách hành chính số 11/2024